Polecenia _PI_sruby_HV, _PI_podkl_HV, _PI_nakr_HV wywołują bazy danych odpowiednio śrub, podkładek i nakrętek zestawów HV. Wybrane śruby, nakrętki i podkładki można wstawiać do rysunku i zestawienia stali.