Polecenie _PI_WSTAWWARSTWY wywołuje okno, w którym możemy zdefiniować zestaw warstw, które następnie można dodać do każdego rysunku. Program tworzy oddzielną bazę z zapisanymi warstwami, w katalogu BAZY programu. Warstwy można definiować tylko w typami linii tworzonymi przez  program PI.

 

Wydanie październikowe wnosi nowy moduł "Wstaw moje warstwy". Moduł "Skala" ustawia teraz automatycznie  zmienną LTSCALE wymaganą do prawidłowego wyświetlania linii w rysunku. Wartość zmiennej LTSCALA jaką ustawia moduł "Skala" można ustawić w module "Ustawienia". Domyślnie jest to 0.1.

Wydanie 2019.9 wprowadza moduł ustawienia. Od tej pory opisywanie prętów jest szybsze, PI bardziej skalowalne. Możemy  dobierać wielkości niektórych parametrów oraz wybierać między kropką, a przecinkiem w liczbach opisujących kotę wysokościową lub opis odcinka.

Domyślnie PI tworzy teraz wymiary o wysokości 2,5 mm. Separator dziesiętny to przecinek. Pojawił się także przycisk z linkiem do strony gdzie możemy odczytywać natężenie promieniowania słonecznego w danym  rejonie globu.

 

Polecenia _PI_sruby_HV, _PI_podkl_HV, _PI_nakr_HV wywołują bazy danych odpowiednio śrub, podkładek i nakrętek zestawów HV. Wybrane śruby, nakrętki i podkładki można wstawiać do rysunku i zestawienia stali.

 

Polecenie _pi_szyk_strzem wywołuje okno, w którym zgodnie z przyjętym wzorcem możemy zakodować rozkład strzemion. Po kliknięciu na przycisk "Rysuj" musimy wskazać obiekt typu linia, który program skopiuje w tym szyku oraz miejsce wstawienia wymiarów, które ten szyk opiszą.