Polecenie _pi_pret_kod_00 wywołuje okno, w którym możemy ustawić średnicę pręta i wybrać czy ma być rysowany z hakiem czy też bez. Moduł rysuje pręt prosty w widoku, uwzględniając jego średnicę i średnicę zagięcia zgodnie z EC2. Dobiera także minimalną długość haka.