Polecenie _PI_oznacz_przekroj aktywuje okienko, w którym możemy wybrać kolor oznaczenia oraz znak, liczbę, literę (do trzech znaków) opisującą przekrój. Przyciski + lub - pozwalają na zmianę liter, liczb na wyższą lub niższą. Po wybraniu ustawień możemy wskazać początek przekroju, jego koniec oraz kierunek z którego patrzymy. Ostatecznie program narysuje oznaczenie przekroju w odpowiedniej skali zależnej od wcześniejszych ustawień parametrów rysunku poleceniem pi_skala.