Polecenie _PI_KOLKO_DETAL pozwala nam narysować kółko wskazujące detal, które program opisze wybraną przez użytkownika literą (do trzech znaków). Wielkość litery zgodna jest z aktualnie wybraną skalą. Polecenie _pi_OPISZ_DETAL tworzy tytuł i skalę detalu.