Polecenie _PI_oznacz_widok wywołuje okno z ustawieniami dotyczącymi parametrów strzałki takich jak kolor i znak widoku. Po ustaleniu tych parametrów przyciskiem "Rysuj" zaczynamy rysować strzałkę widoku. W tym celu wskazujemy dowolny punkt naprzeciw płaszczyzny widoku, który chcemy wskazać. Następnie wskazujemy punkt prostopadły na płaszczyźnie. Program narysuje znak graficzny, którego ustawienie korygujemy do ostatecznej lokalizacji.

Polecenie _PI_opisz_widok wywołuje okno ustawienia parametrów opisu widoku. Rysowana strzałka lub tytuł są skalowane zgodnie z aktualnymi ustawieniami rysunku, które można edytować poleceniem _PI_skala.