Polecenie _PI_szacht wywołuje okno ustawień w którym możemy wybrać oznaczenie szachtów nad lub poniżej przekroju oraz kolor oznaczenia. Następnie po wciśnięciu przycisku rysuj wskazujemy trzy punkty zgodnie z poleceniem programu wypisanym w linii komend.