Drukuj

Poleceniem _PI_OPISZ_OSIE wywołujemy okno ustawień w którym wybieramy znak osi oraz kolor kółka. Po naciśnięciu przycisku "Rysuj" wystarczy wskazać obiekt typu linia aby na obu jej końcach pojawiły się kółka z opisem.