Polecenie _PI_opisz_pret wywołuje okno, w którym ustawiamy kolor opisu i kolor pręta, który opisujemy. Rolą tego programu jest zliczanie długości narysowanej polilini, opisanie każdego jej odcinka składowego zgodnie z zasadą opisywania prętów zbrojeniowych i wypisanie łącznej długości w  linii komend w jednostce metra do 3 miejsc po przecinku. Dodatkowo w celu komunikacji z modułem bazy prętów, program ten zapisuje długość ostatnio opisanego pręta do schowka systemowego.

Poniżej krótki film. Film posiada dodatkowy komentarz  w napisach.