Polecenie _pi_strzemie wywołuje okno, w którym wybieramy średnicę strzemienia 6, 8, 10 lub 12 mm, określamy otuliny w stosunku do szalunku oraz wybieramy takie opcje jak:

- hak prosty - strzemię będzie  zakończone hakiem prostym o długościach:

90 mm dla pręta fi 6 mm, 110 mm dla pręta fi 8mm, 140 mm dla pręta fi 10mm, 160 mm dla pręta fi 12mm,

- hak półokrągły - strzemię będzie  zakończone hakiem półokrągłym o długościach:

80 mm dla pręta fi 6 mm, 90 mm dla pręta fi 8mm, 100 mm dla pręta fi 10mm, 110 mm dla pręta fi 12mm,

- przekrój - strzemię jest rysowane jako jego widok w przekroju

- wydanie - strzemię jest rysowanie schematycznie z otwartym ramieniem.

Dodatkowo moduł oferuje określenie kolorów dla przekroju po lewej i wydania po prawej.