Nowy moduł generujący obok pliku dwg nad którym pracuje użytkownik bazę danych zapisującą rysowane pręty zbrojeniowe.

W module można zdefiniować elementy żelbetowe, przypisać je do rysunku, podać liczbę sztuk oraz zdefiniować dla nich pręty zbrojeniowe.

Zdefiniowane pręty można opisać na rysunku dzięki funkcji opisu głównego pręta zawartej w module. W czasie definiowania prętów moduł sprawdza najwyższy ostatnio zdefiniowany numer pręta i proponuje kolejny. Program pobiera długość pręta zapisaną w schowku modułem "Opis odcinków pręta"

 

WaGaCAD