Polecenia _PI_kota_konstrukcja oraz _pi_kota_wykonczenie działają w podobny sposób. Po wywołaniu poleceń wskazujemy punkt, a moduł poda nam wartość współrzędnej Y tego punktu w odpowiedniej otoczce graficznej. Kota konstrukcyjna służy do oznaczania poziomów głównej konstrukcji nośnej obiektu, a kota wykończeniowa jej poziomów po uwzględnieniu elementów drugorzędnych - wykończenia. Przed użyciem polecenia należy ustalić poziom zero. W przypadku wskazania poziomu zero (Y=0) poziom zostanie opisany jako +- 0,000