Wydanie październikowe wnosi nowy moduł "Wstaw moje warstwy". Moduł "Skala" ustawia teraz automatycznie  zmienną LTSCALE wymaganą do prawidłowego wyświetlania linii w rysunku. Wartość zmiennej LTSCALA jaką ustawia moduł "Skala" można ustawić w module "Ustawienia". Domyślnie jest to 0.1.