Przybornik Inżyniera to nakładka na  program ZwCAD 2019 64bit, którą piszę w języku C# NET Framework 4.0.

Zawarte w Przyborniku Inżyniera funkcje będą przede wszystkim dotyczyły dziedziny budownictwa i architektury lub jak kto woli dziedzin budownictwa i architektury.

Rozwój nakładki będzie przebiegał w różnym tempie, zależnym od możliwości czasowych. Na tej stronie udostępniam wersję do użytku niekomercyjnego. Od wersji PI 2019.8 nakładka nie jest w żaden sposób ograniczona (jest to jej pełna wersja) i można  jej używać niekomercyjnie po zatwierdzeniu warunków udzielonej licencji.  Osoby zainteresowane wykupieniem licencji na użytkowanie  komercyjnie zapraszam na stronę Warunki użytkowania komercyjnego.

Serdecznie pozdrawiam

WaGaCAD