Toolbar Rysunek

Program do ustawiania parametrów rysunku  Program do ustawiania parametrów rysunku

 

Grupy  Włącza lub wyłącza wybór grupowy.

 

Ramki rysunkowe  Wstawia zdefiniowane ramki rysunkowe.

 

Skaluj rzutnię  Skaluje okno rzutni odpowiednio do wybranych wcześniej parametrów rysunku.

 

Polilinia typu BATING   Rysuje polilinie typu BATING.

 

Kota konstrukcyjna   Wstawia konstrukcyjną kotę wysokościową.

 

Kota wykończeniowa   Wstawia wykończeniową kotę wysokościową.

 

Oznaczenie przekroju   Oznaczenie przekroju.

 

Tytuł przekroju   Tytuł przekroju.

 

Kółko detalu    Kółko detalu.

 

Tytuł detalu   Tytuł detalu.

 

Strzałka widoku   Rysuje strzałkę widoku.

 

Tytuł widoku  Tytuł widoku.

 

Oznaczenie szachtów  Oznaczenie szachtów.

 

Opis osi  Opisuje osie.

 

Polilinia typu ZIGZAG  Rysuje polilinie typu ZIGZAG.

 

Freeze  Zamraża wszystkie warstwy pozostawiając warstwę aktywną.

 

 

Toolbar Żelbet

Opis odcinków  Opisuje odcinki pręta i podaje łączną długość.

 

Rysowanie strzemion  Wspomaga rysowanie strzemion w przekroju prostokątnym.

 

Przekroje prętów żelbetowych  Wstawia przekroje prętów żelbetowych rozkładając je na długości w wybranym rozstawie lub wybranej ilości.

 

Pręt kod00  Rysuje pręty proste w widoku z uwzględnieniem średnicy i średnicy zagięcia.

 

Szyk strzemion  Kopiuje strzemion w zakodowanym szyku i tworzy opis oraz wymiaruje ich rozstaw.

 

 

Toolbar Stal

Rysowanie śrub HV  Rysuje śruby sprężane HV.

 

Rysowanie podkładek HV  Rysuje podkładki do śrub sprężanych HV.

 

Rysowanie nakrętek HV  Rysuje nakrętki do śrub sprężanych HV.