Polecenie _PI_WSTAWWARSTWY wywołuje okno, w którym możemy zdefiniować zestaw warstw, które następnie można dodać do każdego rysunku. Program tworzy oddzielną bazę z zapisanymi warstwami, w katalogu BAZY programu. Warstwy można definiować tylko w typami linii tworzonymi przez  program PI.