_pi_IZOLACJA1 - komenda, która pozwala narysować polilinię typu Batting.