_PI_VIEWPORT_SKALA - ta komenda nie wywołuje żadnego okna. Pozwala ustawić odpowiednio do wcześniej zdefiniowanych parametrów rysunku skalę rzutni w przestrzeni papieru. Wystarczy uruchomić przycisk komendy, wskazać rzutnię, a program odpowiednio do wcześniej zdefiniowanych parametrów przeskaluje rzutnię wewnątrz wybranej ramki okna viewport.