Polecenie _pi_szyk_strzem wywołuje okno, w którym zgodnie z przyjętym wzorcem możemy zakodować rozkład strzemion. Po kliknięciu na przycisk "Rysuj" musimy wskazać obiekt typu linia, który program skopiuje w tym szyku oraz miejsce wstawienia wymiarów, które ten szyk opiszą.