Polecenie _PI_FREEZEALLLAYER zamraża wszystkie nieaktywne warstwy. Pozostaje zatem tylko warstwa aktywna. Warstwę, którą chcemy pozostawiać widoczną jako jedyną ustawiamy jako aktywną, a następnie wywołujemy polecenie _PI_FREEZEALLLAYER.